Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.08.2019 09:56:05 

AGILITY DDM HRANICE

HRANICKÁ SKOČKA

HRANICKÁ SKOČKA VII. S JK ANIMALS

Datum:

9. června 2018

Místo konání:

Areál ZKO Hranice, Pod Křivým 2050, 753 01 Hranice

GPS: 49.5383331, 17.7186294

Povrch:

Tráva, rozměry parkuru 30 x 40 m

Prezence:

7.15 – 8.00 hod. – prezence A2, A3

8.15 – zahájení

??? – prezence A1, čas měření bude určen po ukončení přihlašování

* pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu

Program a hodnocení:

Zkouška A3 (S, M, L), A2 (L, M, S), OPEN jumping (S, M, L), OPEN tuneliáda, Zkouška A1 (S, M, L)

 

Žabákova cesta – OPEN jumping pro A1, A2, A3 – budou zařazeny pouze skokové překážky

Norníkovo bludiště - OPEN Tuneliáda pro A1, A2, A3 – první a poslední překážka bude skoková, zbytek pouze tunely

 

Vyhodnoceny a odměněny budou zvlášť jednotlivé běhy a zkoušky.

Součty – vyhodnoceny budou Norníkovo bludiště a Žabákova cesta. Do druhého OPEN běhu v programu dne budou závodníci nastupovat podle pořadí v OPEN běhu předchozím, a to od nejhoršího k nejlepšímu!

 

Vítězové SOUČTŮ v kategoriích S, M, L získávají jedinečnou cenu – HRANICKOU SKOČKU. *pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu

Rozhodčí:

Pavol Roháček (SK)

Časomíra:

Elektronická – zajišťuje pan Antonín Palata

Startovné:

350,- Kč první pes řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky (vč. veteránů), člen KAČR + zahraniční závodníci

300,- Kč druhý a další pes jednoho psovoda řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky, člen KAČR + zahraniční závodníci

+ 100,- Kč za tým nečlen KAČR

Úhrada startovného:

Pouze bankovním převodem na bankovní účet č.: 19-428 862 0257 / 0100

V.S.: 602702. Jako spec. symbol platby použijte číslo přihlášky, které vám systém přidělil. Znovu jej případně najdete v: MŮJ ÚČET – MOJE PŘIHLÁŠKY pod ikonou (i). Budete-li platit za více týmů jednou platbou, použijte jako S.S. číslo jedné z přihlášek a zbylá čísla přihlášek napište do zprávy pro příjemce.

Zahraniční startující – přihláška bude akceptována až po potvrzení emailem či telefonicky (Jana Koutníková – +420607916292, agilityhranice@seznam.cz). Startovné zaplatí přímo na místě konání hotově v CZK.

Vrácení startovného je možné pouze do uzávěrky přihlášek, do 1. 6. 2018.  Po tomto datu je možné startovné vrátit pouze při zajištění náhradníka.

Přihlášky:

Všechny kategorie pouze přes on-line systém:

https://www.kacr.info/competitions/2214

Protesty:

Po složení zálohy 500,- Kč

Uzávěrka přihlášek:

1. 6. 2018 nebo při naplnění stavu.

Počet účastníků je omezen na 90

 

Podmínky účasti:

Platná povinná očkování; věk psa minimálně 18 měsíců; pes, který má proveden kosmetický zákrok, se nesmí soutěže zúčastnit.  Pes musí být klinicky zdravý. Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá. Pořadatel neodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel neodpovídá za odložené věci. Každý účastník je povinen udržovat pořádek v areálu a po svém psu si uklízet.


Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku (mimo rozeskakovací skočky), při opakovaném porušení ze strany závodníka si pořadatel vyhrazuje právo nepřijmout na příští závody přihlášky tohoto závodníka.

 

Každý účastník svým přihlášením na závody Hranická skočka souhlasí se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické nebo video dokumentace (dále jen „Souhlas“) udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut za účelem: zveřejnění fotografií a videí na webových a facebookových stránkách DDM a ZÚ Agility a Psí škola, k prezentaci DDM, prezentaci v médiích (Hranický deník, Hranický zpravodaj), k poskytnutí zprávy z akce sponzorům.

 

Pořadatel:

Agility DDM Hranice

Kontakt:

Jana Koutníková – 607 916 292; agilityhranice@seznam.cz

Občerstvení:

Zajištěno v areálu konání závodu

V Hranicích 3. 3. 2018                                                                                          Jana Koutníková

                                                                                                                              Agility DDM Hranice


 

ZA PODPORU NAŠICH ZÁVODŮ DĚKUJEME HLAVNÍMU SPONZOROVI

 

 

TOPlist