Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.08.2019 09:56:05 

AGILITY DDM HRANICE

HRANICKÁ SKOČKA

Agility DDM Hranice

vás zvou na agility závody

HRANICKÁ SKOČKA V. s GENERALI POJIŠŤOVNOU a. s.

konané 11. 6. 2016

Datum:

11. ČERVNA 2016

Místo konání:

Areál ZKO Hranice, Pod Křivým 2050, 753 01 Hranice

GPS: 49.5383331, 17.7186294

Povrch:

tráva, rozměry parkuru 30 x 40 m

Prezence:

7.15 – 8.00 hod. – registrace A2, A3

8.15 – zahájení

??? – prezence Začátečníci A0, A1, A1, čas měření bude určen po ukončení přihlašování

* pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu

Program:

Zkouška A3 (S, M, L), A2 (L, M, S), OPEN jumping (S, M, L), OPEN tuneliáda, Zkouška A1 (S, M, L), běh Začátečníci A0 (L, M, S)


Žabákova cesta - OPEN jumping = budou zařazeny pouze skokové překážky

Norníkovo bludiště - OPEN tuneliáda = první a poslední překářka bude skoková, zbytek pouze tunely

Běh Začátečníci A0 = nebude zařazen slalom, kruh a houpačka (ostatní dle rozhodnutí rozhodčího)

 

Vyhodnoceny a odměněny budou zvlášť jednotlivé běhy a zkoušky.
SOUČTY - vyhodnoceny budou Norníkovo bludiště a Žabákova cesta. 
Do druhého OPEN běhu v programu dne budou závodníci nastupovat podle pořadí v OPEN běhu předchozím, a to od nejhoršího k nejlepšímu!

 

Vítězové SOUČTŮ v kategoriích S, M, L získávají jedinečnou cenu - HRANICKOU SKOČKU.

 

* pořadatel si vyhrazuje možnost změny programu

Rozhodčí:

Petr Pupík

Časomíra:

Elektronická – zajišťuje pan Antonín Palata

Startovné:

300,- Kč první pes řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky (vč. veteránů) + zahraniční závodníci

250,- Kč druhý a další pes jednoho psovoda řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky + zahraniční závodníci

200,- Kč kategorie Začátečníci A0, tato platba nemůže být využita jako první platba + zahraniční závodníci

+ 100,- Kč za tým nečlen KAČR (týká se i kategorie Začátečníci A0)

Vrácení startovného je možné pouze do uzávěrky přihlášek, tzn. do 3. 6. 2016. Po tomto datu je možné startovné vrátit pouze při zajištění náhradníka.

 

Úhrada startovného:

Pouze bankovním převodem na bankovní účet č.: 19-428 862 0257 / 0100

v.s.:602702. Jako spec. symbol platby použijte číslo přihlášky, které vám systém přidělil. Znovu jej případně najdete v: MŮJ ÚČET – MOJE PŘIHLÁŠKY pod ikonou (i). Budete-li platit za více týmů jednou platbou, použijte jako s.s. číslo jedné z přihlášek a zbylá čísla přihlášek napište do zprávy pro příjemce.

 

V případě platby za tým kategorie Začátečníci A0 specifický symbol neuvádějte a do zprávy pro příjemce napište A0-příjmení jméno. (např. A0-Novák Jan)

 

Zahraniční startující – přihláška bude akceptována až po potvrzení emailem či telefonicky (Jana Koutníková – +420 607 916 292, agilityhranice@seznam.cz). Startovné zaplatí přímo na místě konání.

 

Vrácení startovného je možné pouze do uzávěrky přihlášek, tzn. do 3. 6. 2016. Po tomto datu je možné startovné vrátit pouze při zajištění náhradníka.

Přihlášky:

Kategorie A1, A2, A3
Pouze přes on-line systém  http://kacr.info/competitions/1893

Kategorie Začátečníků A0
Pouze přes webový formulář  https://docs.google.com/forms/d/1waxheYqbNZW_-w5B3FoIyk8dzx2O66TmE1VB0j_H_fY/viewform?edit_requested=true

 

Protesty:

Po složení zálohy 500,- Kč.

Uzávěrka přihlášek:

3. 6. 2016 nebo při naplnění stavu.

Počet účastníků je omezen na 80 včetně kategorie A0.

Podmínky účasti:

Platná povinná očkování; věk psa minimálně 18 měsíců; pes, který má proveden kosmetický zákrok, se nesmí soutěže zúčastnit.  Pes musí být klinicky zdravý. Za škody způsobené psem nebo psovodem pořadatel neodpovídá. Pořadatel neodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel neodpovídá za odložené věci. Každý účastník je povinen udržovat pořádek v areálu a po svém psu si uklízet.

Kategorie Začátečníci A0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1.
Kategorie veteránů bude vypsána pouze při minimální účasti 3 týmů v dané kategorii.

Pořadatel:

Agility DDM Hranice

Kontakt:

Jana Koutníková – 607 916 292; agilityhranice@seznam.cz

Občerstvení:

Zajištěno v areálu konání závodu

V Hranicích 4. 4. 2016                                                                                                                            Jana Koutníková

                                                                                                                                                            Agility DDM Hranice

 

SPONZOŘI ZÁVODŮ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist